Anketa
Myslíte si, že výsledky parlamentných volieb prinesú
Rast životnej úrovne (6%, hlasovalo: 10)
Stagnáciu životnej úrovne (10%, hlasovalo: 18)
Zhoršenie životnej úrovne (84%, hlasovalo: 148)
Novinky
17. Apríl 2012
Boj médií proti nám
Pre to, aby nás dokonale "oblbli", robia maximum,... [viac...]
01. Apríl 2012
Hluk vplýva na biodiverzitu
Stále více studií potvrzuje vliv hluku na změny chování ptáků a... [viac...]
01. Apríl 2012
Bude dýchanie v Česku spoplatnené?
Dýcháte? Plaťte! vzkázal Kalousek Čechům. Vymyslel daň ze vzduchu... [viac...]
28. Marec 2012
Hájenie verejného záujmu, 2,65 miliardy eur patria daňovým poplatníkom a nie politikom a úradníkom.
Hanba našej spoločnosti je, že nie sú peniaze na vyššie platy zdravotných sestier,... [viac...]
13. Marec 2012
Väčšina zvolila istoty.
Voľby sú minulosťou, každodenný život... [viac...]
12. Marec 2012
Gorila po maďarsky.
Nová generácia Maďarov sa dostala do vrcholnej politiky po prevrate... [viac...]
01. Február 2012
Časť vedcov a politikov nesúhlasí s utajovaným obsahom ACTA
Zmluva ACTA podstatným spôsobom obmedzí naše práva a slobody nielen na internete... [viac...]
24. Január 2012
Zomierali nevinné deti.
Akonáhle prišiel pacient do nemocnice, hneď zmizol... [viac...]
22. Január 2012
Ako držia finančníci politický systém v šachu
O současnosti a budoucnosti evropských zemí nerozhodují... [viac...]
10. Január 2012
Svet ovláda úzka skupina ľudí hovorí Karel Gott.
PRAHA - Český spevák Karel Gott odložil... [viac...]

V nevedomosti kúpime svojim deťom, hneď po narodení, výbavičku z nekrčivej látky, nový nábytok do detskej izby, nový koberec na hranie,... Pri štarte našich detí do života sme urobili to najhoršie, čo sme mohli.


Prchavé látky  (VOC – Volatile Organic Compounds) sa za normálnych tlakových a teplotných podmienk ľahko vyparujú – unikajú a dostávajú sa do okolitého ovzdušia. Takto môžu byť jednoducho vdychované a dostávať sa do nášho organismu. Prirodzené, ale prevažne chemicky vyrobené VOC sú obsiahnuté v množstve výrobkov a prípravkov, ktoré doma používame. Väčšina týchto VOC sú horľaviny, mnohé z nich majú negatívne účinky na zdravie - spôsobujú akútne a chronické otravy, poškodenie sliznice, majú narkotické a neurotické účinky, môžu vyvolať rakovinové bujnenie, poškodenie genetického materiálu a plodu, a hlavne alergie. Pritom sú mnohé z nich nahraditeľné prírodnými látkami s priaznivejším dopadom na naše zdravie a životné prostredie. Zdroj: ekoporadna.cz

 

Mnohí medzi nami trpia, iní začínajú mať prvé alergické príznaky spôsobené roznymi látkami s ktorými sa dostávame denne do kontaktu. Väčšina z nás netuší, ako a v akej miere ohrozujú výrobky naše zdravie Jedným z najplýživejších zdravotných problémov dnešnej doby je nárast alergií hlavne u malých detí. 

 

Dnes podceňovaný, o to zákernejší formaldehyd.
Organizácia IARC (INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER, Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny) zaradila formaldehyd do skupiny 1 toxických látok - „preukázaný karcinogén pre človeka“.  O formaldehyde sa v odborných kruhoch tiež hovorí ako o jednej z definovaných možných príčin atopického ekzému, chronických zápalov stredného ucha a naštartovania rôznych alergických stavov ako takých, vrátane

 

Stavebné práce výrazne uľahčujú prefabrikované stavebné dielce. Patria k nim aj lignocelulózové stavebné panely. Vyrábajú sa z drevného materiálu, ktorý sa spája glejmi a lepidlami s obsahom formaldehydu. Formaldehyd sa časom z výrobkov uvoľňuje a zaťažuje vzduch v interiéri.

 

Na výrobu nábytku, zárubní, drevených obkladov a dverí sa v súčasnosti vo veľkom používajú rôzne materiály na báze dreva. Masívne viacvrstvové dosky (škárovka, nekonečný vlys) majú nepatrný podiel lepov a nepredstavujú nijaké riziko pre vnútornú klímu v dome. Avšak drevotrieskové (DTD) a drevovláknité dosky (MDF) sa skladajú z drevených hoblín, triesok a štiepkov, ku ktorým treba pridávať spojivá. Ako spojivo sa najčastejšie používajú močovinovo-formaldehydové, melamínformaldehydové a fenolformaldehydové živice alebo živice obsahujúce izokyanáty. Povrch surových dosiek sa pokrýva dyhami, melamínom alebo fóliou. Zaťaženie prostredia formaldehydovými výparmi sa pri pokrytí dyhami spočiatku síce zníži, ale ich uvoľňovanie pretrváva dlhé roky. Škodliviny prenikajú z dosiek cez rezné hrany, vyvŕtané otvory a rohové spoje. Ak sa pri výrobe použijú nekvalitné lepidlá, zaťaženie prostredia pretrváva aj desaťročia.

 

Z týchto dôvodov sa v mnohých krajinách schválili smernice na používanie formaldehydu, ktoré zakazujú dávať do obehu drevené výrobky uvoľňujúce viac ako 0,1 ppm formaldehydu. Niektoré zahraničné výrobky však môžu mať zvýšené hodnoty. Napr. nemeckí výrobcovia rozdeľujú drevotrieskové panely obsahujúce formaldehyd do emisných tried E1, E2 a E3. Trieda E1 uvoľňuje menej ako 0,1 ppm tejto škodliviny. Vplyvom vyššej teploty, nedostatočného vetrania a malého objemu vzduchu v miestnosti sa môže táto hodnota prekročiť. V Rakúsku sa môžu používať len dosky emisnej triedy E1 (max. 0,12 mg formaldehydu na 1 m3 vzduchu).


Ako ovplyvniť koncentráciu formaldehydu v našom prostredí?

Pomôcť však môže vykurovanie a časté vetranie miestnosti s vysokou koncentráciou formaldehydu. Pri zvýšenej teplote totiž dôjde k zvýšenému výparu formaldehydu. Nevyhnutné je potom intenzívne vyvetranie miestnosti. Pomôcť môže tiež oplášťovanie nábytku z drevotriesky, ktoré "uzavrie" formaldehyd vo vnútri a zabráni tak jeho vyparovanie. Ako plášť možno napríklad použiť lamino, dyhu alebo nábytok natrieť, nalakovať - najlepšie vodou riediteľnými farbami a lakmi (Sportakryl, Balakryl).

 

V súčasnosti sa už aj u nás vyrábajú drevotrieskové dosky bez formaldehydu. Ak by sme chceli riziko formaldehydu znížiť na minimum, ponúka sa nábytok vyrobený z masívneho dreva. Kde všade sa formaldehyd nachádza?

 

Rôzne škodlivé chemické látky, vrátane formaldehydu, môžu z ovzdušia pomôcť odstrániť aj niektoré izbové rastliny. Vhodnými druhmi sú najmä: brečtan, dracény, chryzantéma, filodendron (Philodendron scandens), zelenec (Chlorophytum comosum), tradeskancia, pilea a potosovec (Epipremnum aureum). Tieto rastliny dokážu v priebehu 24 hodín zlikvidovať až 88% formaldehydu v ovzduší. Zdroj: mojdom.zoznam.sk

           Tradescancia

 

 

Strana zelených chce sprísniť normy týkajúce sa povolených koncentrácií prchavých látok (VOC – Volatile Organic Compounds)obsiahnutých vo veľkej väčšine výrobkov používaných bežne v domácnosti, stavebníctve, automobilivom priemysle,...

 

Strana zelených chce presadiť zákon o povinnom informovaní spotrebiteľa o možných zdravotných rizikách VOC obsiahnutých vo výrobkoch, na základe koncentrácií ich označenie farebnými číslicami od 1 do 10. 

 

PRESADZUJEME NÁZOR, ŽE AJ KEĎ SÚČASNÉ VÝROBKY SPĹŇAJÚ NORMY, NIE SÚ NEŠKODNÉ.