Anketa
Myslíte si, že výsledky parlamentných volieb prinesú
Rast životnej úrovne (6%, hlasovalo: 10)
Stagnáciu životnej úrovne (10%, hlasovalo: 18)
Zhoršenie životnej úrovne (84%, hlasovalo: 148)
Novinky
17. Apríl 2012
Boj médií proti nám
Pre to, aby nás dokonale "oblbli", robia maximum,... [viac...]
01. Apríl 2012
Hluk vplýva na biodiverzitu
Stále více studií potvrzuje vliv hluku na změny chování ptáků a... [viac...]
01. Apríl 2012
Bude dýchanie v Česku spoplatnené?
Dýcháte? Plaťte! vzkázal Kalousek Čechům. Vymyslel daň ze vzduchu... [viac...]
28. Marec 2012
Hájenie verejného záujmu, 2,65 miliardy eur patria daňovým poplatníkom a nie politikom a úradníkom.
Hanba našej spoločnosti je, že nie sú peniaze na vyššie platy zdravotných sestier,... [viac...]
13. Marec 2012
Väčšina zvolila istoty.
Voľby sú minulosťou, každodenný život... [viac...]
12. Marec 2012
Gorila po maďarsky.
Nová generácia Maďarov sa dostala do vrcholnej politiky po prevrate... [viac...]
01. Február 2012
Časť vedcov a politikov nesúhlasí s utajovaným obsahom ACTA
Zmluva ACTA podstatným spôsobom obmedzí naše práva a slobody nielen na internete... [viac...]
24. Január 2012
Zomierali nevinné deti.
Akonáhle prišiel pacient do nemocnice, hneď zmizol... [viac...]
22. Január 2012
Ako držia finančníci politický systém v šachu
O současnosti a budoucnosti evropských zemí nerozhodují... [viac...]
10. Január 2012
Svet ovláda úzka skupina ľudí hovorí Karel Gott.
PRAHA - Český spevák Karel Gott odložil... [viac...]

Vystavenie detí znečistenému vonkajšiemu ovzdušiu časticami PM 10 a PM 2,5


Choroby dýchacej sústavy sú medzi príčinami na 3, resp. 4 mieste hneďza úmrtiami spôsobenými poraneniami a inými vonkajšími prí činami. Pri ich vzniku hrajú dôležitú úlohu okrem genetických faktorov aj rizikové faktory ako je znečistenie ovzdušia, fajčenie a infekcia. Najviac prekročená úroveň tuhých častíc PM 10 bola v európskom regióne WHO v Bulharsku, Srbsku a v Rumunsku.  V Slovenskej republike nadlimitné hodnoty PM 10 vykazuje Košický, Banskobystrický a Žilinský kraj.

 

Vzhľadom na pretrvávajúce, pravidelné výpadky merania kvality ovzdušia na vybraných staniciach - zvlášť mesto Ružomberok a hlavne v zimnom období, považujeme zverejnené výsledky v štúdii (Vystavenie detí znečistenému vonkajšiemu ovzdušiu časticami PM 10 a PM 2,5) za účelové s nižšími hodnotami oproti skutkovému stavu kvality ovzdušia.  Berme teda do úvahy, že kvalita ovzdušia je v priemere na Slovensku horšia ako ukazujú výsledky v štúdii, pričom ani takto dosiahnuté, tendenčné výsledky nie sú zanedbateľné z hľadiska negatívnych vplyvov na ľudské zdravie. 

 

Otázka zástupcu MsÚ Ružomberok:

"Poprosil by som odpoveď na jednu otázku aby som vedel dať informáciu občanom prečo sa na AMS Riadok nemerajú PM 2,5"?

 

Odpoveď zodpovedného pracovníka SHMÚ:

"Dobrý deň,
v AMS Ružomberok Riadok sa momentálne nemeria PM 2,5 z dôvodu technickej poruchy, na ktorej odstránení sa pracuje. Aj dnes je tam naplánovaný výjazd technika s náhradným dielom. Výpadky z predchádzajúceho obdobia boli spôsobené tiež výpadkom logovacieho zariadenia, ktoré sme odstránili a dáta dodatočne doplníme do databázy Ovzdušie na našej webovej stránke www.shmu.sk. Nakoľko sa jedná o servisné zásahy s vysokými finančnými nákladmi, SHMÚ odstránenie porúch v NMSKO rieši v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. V zimnom - vykurovacom období sú časté výpadky v celej NMSKO spôsobené kolísaním el. energie, čo má za následok časté poruchy citlivých zariadení.

S pozdravom

Ing. Ladislav Čaracký
vedúci odboru Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia"

Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeseniova 17
833 15 Bratislava

tel:    +421 2 59415428
mob: +421908728013
fax    +421 2 54777336
ladislav.caracký@shmu.sk

 

 

STRANA ZELENÝCH - Odstránenie problému kolísania el.energie je možné technicky vyriešiť stabilizátormi napätia a pre prípad výpadku napájania doplniť stanicu záložným zdrojom el.energie. Naviac je možné jednať o probléme kolísania el.energia s dodávateľom el.energie, ktorý je zodpovedný za kvalitu a predpísané parametre dodávanej el.energie.  Na čo teda SHMÚ, organizácia zodpovedná zo zákona za meranie kvality ovzdušia, čaká?