Anketa
Myslíte si, že výsledky parlamentných volieb prinesú
Rast životnej úrovne (6%, hlasovalo: 10)
Stagnáciu životnej úrovne (10%, hlasovalo: 18)
Zhoršenie životnej úrovne (84%, hlasovalo: 148)
Novinky
17. Apríl 2012
Boj médií proti nám
Pre to, aby nás dokonale "oblbli", robia maximum,... [viac...]
01. Apríl 2012
Hluk vplýva na biodiverzitu
Stále více studií potvrzuje vliv hluku na změny chování ptáků a... [viac...]
01. Apríl 2012
Bude dýchanie v Česku spoplatnené?
Dýcháte? Plaťte! vzkázal Kalousek Čechům. Vymyslel daň ze vzduchu... [viac...]
28. Marec 2012
Hájenie verejného záujmu, 2,65 miliardy eur patria daňovým poplatníkom a nie politikom a úradníkom.
Hanba našej spoločnosti je, že nie sú peniaze na vyššie platy zdravotných sestier,... [viac...]
13. Marec 2012
Väčšina zvolila istoty.
Voľby sú minulosťou, každodenný život... [viac...]
12. Marec 2012
Gorila po maďarsky.
Nová generácia Maďarov sa dostala do vrcholnej politiky po prevrate... [viac...]
01. Február 2012
Časť vedcov a politikov nesúhlasí s utajovaným obsahom ACTA
Zmluva ACTA podstatným spôsobom obmedzí naše práva a slobody nielen na internete... [viac...]
24. Január 2012
Zomierali nevinné deti.
Akonáhle prišiel pacient do nemocnice, hneď zmizol... [viac...]
22. Január 2012
Ako držia finančníci politický systém v šachu
O současnosti a budoucnosti evropských zemí nerozhodují... [viac...]
10. Január 2012
Svet ovláda úzka skupina ľudí hovorí Karel Gott.
PRAHA - Český spevák Karel Gott odložil... [viac...]

Vaša Zelená voľba pre život v regióne


Vážení, dúfam, naši voliči
 

Púchovské okresné združenie Strany zelených vzniklo 17.08.2011, s cieľom spolupracovať s Vami pri presadzovaní Zelenej politiky, politiky zavádzania čistých technológií a ochrany nášho životného a prírodného prostredia v našom okrese.  Chcem Vás ubezpečiť, že nie sme ochranárske, ani iné občianske združenie. Strana zelených je politická strana chrániaca Vaše životné a prírodné prostredie v ktorom všetci spolu žijeme, presadzujúca kvalitatívny rozvoj oproti kvantitatívnej spotrebe.  Príroda a jej zdroje je všetko čo máme, nič viac, nič menej, obnovenie nášho vzťahu k prírode ako základu našej existencie je nevyhnutnosťou pre budúcnosť.  Nebudeme Vám sľubovať, ani vytvárať pracovné miesta za každú cenu, lebo nechceme potom plniť sľuby tým, že Vám potom drzí investori vybudujú skládku komunálneho odpadu, postavia spaľovňu, rýchlostnú cestu, diaľnicu,... priamo pod oknami Vašich bytov a domov.
 

Naše Okresné združenie Strany zelených Púchov začína predvolebnú kampaň, do ktorej chceme zapojiť každého člena a sympatizanta, a to s minimálnymi finančnými prostriedkami, aby sme si zachovali nazávislosť pri politických rozhodovaniach a neboli poskokom žiadnemu veľkému politickému sponzorovi.  Chcem Vás požiadať o ochotu obetovať, v tomto krátkom období, Váš čas na oslovenie Vašich priateľov a blízkych ľudí, ktorí si myslia, že je čas na zmenu postoja spoločnosti ku spôsobu vládnutia a správania sa veľkej časti dnešných politikov bez princípov.
 

Sme schopní veriť politikom, ktorí prijmú aj zlé rozhodnutia len preto, lebo tak to chce väčšina z nich, bez ohľadu na kvalitu rozhodnutí a na fakt či sú tieto rozhodnutia správne a morálne?  Dôkazom je kritické vystúpenie Pascala Canfina, poslanca za Zelených v Európskom parlamente ku problému finančného dlhu Grécka a neschopnosti Európskej komisie navrhovať principiálne riešenia pre zdanenie miliárd eur, ktoré si tam Greci poslali bokom ( video1, video2 ).
 

Veríte ešte politikom, ktorí nám dokazujú denne, že slúžia finančníkom, bankám, globalizácii, len nie nám? 

 

Dá sa veriť politikom, ktorí poskytnú našu oblohu na prelety komerčných lietadiel bez toho, aby nás svojich voličov, čo len  informovali o dôsledkoch, týchto vážnych rozhodnutí ktoré príjimajú, na naše životné a prírodné prostredie a priamom vplyve na naše zdravie? Len tento rok vypustí emisie nad Slovenskom približne 370000 komerčných dopravných lietadiel.
 

Ako možno veriť politikom, ktorí vytvorili na Slovensku priemyselnú monokultúru, s pomocou obrovských daňových úľav len vybraným zahraničným investorom, čím sa naše hospodárstvo stalo jedným z najzraniteľnejších v Európe?  Politikom bez záujmu reálne pomôcť malým a stredným podnikateľom?

 

Môžeme ešte veriť politikom, ktorí sú ľahostajní ku vývozu našich prvotných surovín a nevytvárajú podmienky pre zvyšovanie pridanej hodnoty u nás doma? Vývoz dreva v súčasnej dobe dosiahol vrchol politickej nezodpovednosti a hanby. Lesy, ktoré vysádzali naši predkovia, toto naše drevo, ktoré rastie celú generáciu nám uniká pre dlhotrvajúcu neschopnosť zodpovedných politikov hľadať riešenia, vytvoriť rámec na presadzovanie zhodnocovania našich prvotných surovín. Prečo sa drevo z Čertova, Lazov pod Makytou, Zubáka,... vyváža do Poľska a Rakúska?  Prečo toto drevo nemôže dávať prácu ľuďom na vidieku? Nezaslúži si práve toto vidiek od politikov?
 

Je možné veriť politikom, ktorým je ľahostajné naše životné a prírodné prostredie, a teda aj naše zdravie? Politikom bez záujmu o rozvoj mládežníckeho a masového športu?
 

Kto ešte verí politikom a ich politike nezáujmu o vidiek, jeho obyvateľov, bez vízie jeho rozvoja, bez záujmu o záchranu a rozvoj poľnohospodárstva?
 

Máte odvahu veriť politikom, ktorí neriešia zneužívanie sociálnych dávok a príspevkov v nezamestnanosti, keď zdravý nezamestnaný môže odmietnuť prácu a napriek tomu dostáva príspevok?  Skúsenosti z úradu práce v Kežmarku sú potvrdením zlej sociálnej politiky súčasnej, aj predchádzajúcich vlád, keď z 300 nezamestnaných odmietli prácu všetci, napriek 600 eurám na výplatnej páske a iným ponúkaným výhodám ( video3 ).

 

Po osobných skúsenostiach som prestal veriť politikom, ktorých nezaujímajú krivdy spôsobené pri uplatňovaní a riešení reštitučných nárokov, politikom, ktorí vedome  ponechávajú nespravodlivo nastavený systém, znevýhodňujúci jednoduchých ľudí, oproti finančným skupinám a ich záujmom. Každodenný život nám prináša o tom dôkazy.
 

10.marca 2012  máte  možnosť  sa v yjadriť, či  ešte veríte súčasným politikom.  Ako alternatívu Vám ponúkame Zelenú pre náš život.

 

Problémy vo všetkých oblastiach nášho života, vrátane  oblasti ekonomickej nie sú viac riešiteľné kvantitatívnym zvyšovaním spotreby  meranej len v množstevných jednotkách-tonách, hektolitroch a metroch kubických. Kvantitatívne zvýšenie HDP spôsobené napríklad „len“ zvýšenou spotrebou pohonných hmôt vôbec neznamená zvýšenie životnej úrovne, tak ako doposiaľ tvrdili a tvrdí každý minister financií, opak je však pravdou keď dochádza ku zhoršovaniu nášho životného prostredia, zvyšovaním podielu výfukových splodín v našom ovzduší.  V dnešnej dobe je rozvoj akejkoľvek oblasti nášho života nemysliteľný bez jeho trvalej udržateľnosti.

 

Našou politikou budeme nekompromisne  presadzovať  kvalitatívny rast HDP, čo prinesie  skutočné  zvyšovanie našej životnej úrovne.
 

Strana zelených bude vytvárať zelené pracovné miesta prostredníctvom podpory výskumu a vývoja s následným zavádzaním:             

  • obnoviteľných zdrojov energie, nových technológii pre zabezpečenie zvyšovania energetickej účinnosti stavieb a technologických  procesov, nových technológií zhodnocovania odpadov
  • novej dynamiky rozvoja poľnohospodárstva zabezpečujúceho potravinovú bezpečnosť Slovenska, hlavne z hľadiska kvality potravín, biologického  poľnohospodárstva, chovu rýb, domácich zvierat a zveri vo zverniciach, zabezpečením opätovného výkupu  domácich potravín a produktov a ich umiestnenie do obchodných sietí
  • modernizácie a ďalšieho rozvoja elektrifikovanej železničnej osobnej a nákladnej dopravy s presmerovaním prepravy nákladov z ciest na elektrifikovanú železnicu
  • podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj vidieka a zachovania rázu krajiny,  podporiť trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch so zameraním na podporu zvyšovania pridanej hodnoty u drevnej hmoty a obmedzovať jej vývoz opatrení obmedzujúcich spaľovanie fosílnych palív a pohonov so spaľovacím motorom
  • BUDEME GESTOROM ZAVEDENIA VÝROBY ELEKTROMOBILOV NA SLOVENSKU
  • opatrení na znižovanie vytvárania odpadov, zálohovania všetkých obalov z nápojov
     

Zabezpečíme nárast zeleného HDP, čo prinesie zlepšie kvality života každého z nás.
 

Prispejeme ku zvyšovaniu pridanej hodnoty v priemyselnej výrobe, podporíme podnikateľské prostredie.
 

Zameriame sa na záchranu poľnohospodárstva, produkciu biopotravín, podporu predaja domácich výrobkov, naštartujeme rozvoj vidieka a turistického ruchu.
 

Vytvoríme podmienky pre nárast zelených pracovných miest, zamedzíme zneužívaniu sociálnych dávok a príspevkov v nezamestnanosti.
 

Vytvoríme, na školách, podmienky pre zvýšenie telesnej gramotnosti mládeže, vytvoríme podmienky pre opätovné získanie vzťahu mladej generácie ku pôde, zvýšime environmentálne povedomie mladých.
 

Vytvoríme legislatívny rámec pre spravodlivé reštitučné a vyvlastňovacie konania, pôdu neznámych vlastníkov navrátime ich právnym nástupcom.
 

Zavedieme zdravotnú daň na výrobky a potraviny obsahujúce zvýšené množstvá umelých sladidiel, farbív a zvýrazňovačov chuti, vybrané finančné prostriedky budú viazané pre zdravotníctvo.
 

Zabezpečíme dodržiavanie platných zákonov a nariadení v oblasti ochrany prírody, ovzdušia, vody a pôdy. Stálym dozorom zabezpečíme reálnu vymožiteľnosť práva v praxi.
 

Realizáciou politiky za zachovanie čistého vzduchu, čistej vody a čistej pôdy, budeme plniť náš záväzok voči našim deťom, budeme pracovať na zlepšovaní životného prostredia. Toto je zelená cesta ku znižovaniu nákladov v zdravotníctve.
 

Naša Zem sa nesmie stať jedno veľké smetisko s miliónmi satelitov a lietadiel na oblohe, miesto bez dýchateľného vzduchu, pitnej vody a nezamorenej pôdy. Otázky zisku a globalizácie musia byť podriadené kapacitám našej planéty a nie finančným záujmom.
 

Naša planéta Zem je jedna malá bodka vo vesmíre, bodka na ktorej, ak chceme prežiť sa musíme správať zodpovedne. Ani nie ľavicová politika, ani nie pravicová politika, sedliacky rozum sa musí vrátiť. Ako hovorieval o dnešných zmenách starý dedko Haluška z Tisového v Lazoch pod Makytou „za toto všetko môže zlé velenie“. Ponúkame alternatívu tým, ktorí chcú vrátiť svoj život do trvalo udržateľného spolužitia s prírodou, v kruhu ktorej sa ľudstvo vyvíja už tisícročia.
 

Strana zelených verí, že nie sme tak neschopní, aby sme dovážali cesnak z Číny, a nie sme tak neinformovaní, aby sme verili, že budeme jesť zdravé ryby zo zamorených oceánov, a nie sme ani naivní, aby sme nevedeli, že už dávno sme sa mohli voziť v elektromobiloch.
 

Budeme sa Vám prihovárať prostredníctvom našej internetovej stránky aj v nasledujúcich mesiacoch a usilovať o Váš hlas vo voľbách.


 

Michal Bizoň
Strana zelených             

OZ Púchov