Anketa
Myslíte si, že výsledky parlamentných volieb prinesú
Rast životnej úrovne (6%, hlasovalo: 10)
Stagnáciu životnej úrovne (10%, hlasovalo: 18)
Zhoršenie životnej úrovne (84%, hlasovalo: 148)
Novinky
17. Apríl 2012
Boj médií proti nám
Pre to, aby nás dokonale "oblbli", robia maximum,... [viac...]
01. Apríl 2012
Hluk vplýva na biodiverzitu
Stále více studií potvrzuje vliv hluku na změny chování ptáků a... [viac...]
01. Apríl 2012
Bude dýchanie v Česku spoplatnené?
Dýcháte? Plaťte! vzkázal Kalousek Čechům. Vymyslel daň ze vzduchu... [viac...]
28. Marec 2012
Hájenie verejného záujmu, 2,65 miliardy eur patria daňovým poplatníkom a nie politikom a úradníkom.
Hanba našej spoločnosti je, že nie sú peniaze na vyššie platy zdravotných sestier,... [viac...]
13. Marec 2012
Väčšina zvolila istoty.
Voľby sú minulosťou, každodenný život... [viac...]
12. Marec 2012
Gorila po maďarsky.
Nová generácia Maďarov sa dostala do vrcholnej politiky po prevrate... [viac...]
01. Február 2012
Časť vedcov a politikov nesúhlasí s utajovaným obsahom ACTA
Zmluva ACTA podstatným spôsobom obmedzí naše práva a slobody nielen na internete... [viac...]
24. Január 2012
Zomierali nevinné deti.
Akonáhle prišiel pacient do nemocnice, hneď zmizol... [viac...]
22. Január 2012
Ako držia finančníci politický systém v šachu
O současnosti a budoucnosti evropských zemí nerozhodují... [viac...]
10. Január 2012
Svet ovláda úzka skupina ľudí hovorí Karel Gott.
PRAHA - Český spevák Karel Gott odložil... [viac...]

Zelená pre život


Európsky politický pohyb Zeleným smerom ukazuje aj skutočnosť, že Zelení sú v Európskom parlamente štvrtou najpočetnejšou politickou skupinou. Strana zelených, ako mimoparlamentná politická strana na Slovensku, sa bude uchádzať o Váš hlas vo voľbách do krajských a mestských  zastupiteľstiev, do Slovenského aj Európskeho parlamentu.  A prečo vo voľbách Váš hlas práve Strane zelených?" Lebo Vám ponúkame protiváhu voči dnešným politickým stranám a ich programom. Nie sme a nebudeme ani ľavica, ani pravica, čerpáme z hodnôt našich predkov.  Berieme do úvahy a v našom programe vychádzame z vysokej miery nezamestnanosti, platového poddimenzovania populácie, celkovej obmedzenosti a dostupnosti prírodných zdrojov, celkového stavu životného prostredia.  Za východiskom pre zlepšenie súčasnej situácie do budúcna, považujeme zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, presadzovanie vedomostnej ekonomiky,  zvýšenú, a adresnú podporu výskumu, vývoja a zavádzania čistých technológií,   Zmeníme Slovensko, dnes montážnu halu s vysokým podielom manuálnej práce na Slovensko, zajtra plné inovácii - Slovensko so Zelenou ekonomikou vybudovanou na princípe trvalo udržateľného rastu.

 

Extrémny - kvantitatívny hospodársky rast a neprijateľný nárast ziskov so stále vyšším stupňom globalizácie neprospieva ani nám, ani našej Planéte. Ponúkame Vám politiku, ktorou budeme chrániť kvalitu Vášho života, vo Váš prospech budeme presadzovať zelené technológie, zelený hospodársky rast s efektom náväzného ozdravovania nášho životného a prírodného prostredia.

 

Máme vážné dôvody na celkovú zmenu súčasnej politiky a výmenu presluhujúcich politikov:

- úplný rozvrat nášho systému hodnôt a morálky, presadzovanie intelektuálnej biedy médiami

- likvidácia nášho životného a prírodného prostredia so všetkými negatívnymi následkami

- neschopnosť politikov riešiť naše problémy, súčasnú politicko-ekonomickú katastrofu


Uvedené problémy majú svojho pôvodcu. Nadnárodné korporácie dlhodobo a bezohľadne zneužívajú kapacity našej Planéty, prehlbujú ekologický dlh na úkor tvorby neúmerného zisku za každú cenu. Proces globalizácie v záujme nekonečného zvyšovania spotreby a  ďalšieho a ďalšieho zvyšovania zisku, vytvoril extrémnu formu kapitalizmu zničením jeho pôvodného hodnotového, sociálneho aj ekologického rozmeru.  Nový globálny systém ľudí prinútil žiť na dlh, zadlžovať seba aj svoje deti, stále zvyšovať nezmyselnú spotrebu. Veľká väčšina minulých aj súčasných politikov, či ľavica, či pravica sa len prizerala bezohľadnému ničeniu našej Planéty,  a to všetko v  záujme nezmyselného zvyšovania HDP založeného len na kvantite. Predchádzajúci, aj súčastní politici nám jasne dokázali, že nie sú shopní zabezpečiť rast HDP prostredníctvom kvality  zabezpečujúcej trvalo udržateľný rozvoj. Do dnešného dňa politici nepreukázali odvahu systémovo riešiť zavádzanie čistých technológií, alternatívnych zdrojov energie, ekologicky riešiť urbanizáciu, presunúť nákladnú dopravu na železnicu, a v neposlednom rade podporiť výrobu už dávno vyvinutých elekromobilov. Strana zelených bude gestorom výroby a zavádzania elektromobilov na trh, budeme robiť politiku znižovania ekologického dlhu pri ekonomickom trvalo udržateľnom rozvoji. Tlačenie nových peňazí nepovažujeme za recept a východisko zo súčasnej krízy, nové peniaze prinesú opäť len kvantitatívny rast na veľmi krátku, určitú dobu s negatívnymi ekonomickými dôsledkami na dlhé obdobie.

 

Táto extrémna forma kapitalizmu zanikne prostredníctvom nástrojov, ktoré sama vytvorila - zisku za každú cenu v prospech násilnej globalizácie.  A to je pre každého z nás dobrá správa, ktorá otvára priestor pre úplnú zmenu vo spoločenskom, ekonomickom a environmentálnom vývoji . Je teda logické a potrebné, aby došlo ku výmene presluhujúcich politikov, aby sme spoločne  mohli presadiť nielen finančný, ale rovnako aj sociálny a ekologický rozmer  súčasnej spoločnosti.  Aby princíp trvalo udržateľného rozvoja zabezpečil, aj v dnešnom trhovom prostredí,  lepšie a zdravšie podmienky pre nás, a hlavne pre naše deti. Toto je nepísaný záväzok a náležitá povinnosť každého rodiča, každého z nás. Zdravý kompromis a zavádzanie nových Zelených alternatív, čistých technológií nám budú umožňovať posun ku vyššiemu životnému štandardu s minimálnym dopadom na nás a našu Zem.

 

Vývoj navyšovania Eurovalu je najlepším príkladom toho, že veľká väčšina  dnešných politikov, až na pár výnimiek, nemá vôbec prehľad o rozsahu krízy, keď navrhovaná konečná suma sa stáva  v podstate nekonečná.  Títo politici preto ani nemôžu, a ani nechcú dať šancu novým riešeniam, nemajú voľné ruky, chýbajú im myšlienky,  stratili spojenie s realitou, stratili zdravý rozum a aj odvahu (odkaz)

 

34. prezident Spojených štátov amerických Dwight D Eisenhower vo svojom poslednom prejave, dňa 17. januára 1961, varoval pred neoprávneným nárastom vplyvu bankového a vojenského sektora, pred pretrvávaním existencie a vzostupu  moci v zlých rukách,  upozornil na nutnosť zabrániť tomu, aby váha tejto kombinácie neohrozila naše slobody a demokratické procesy.  Poukázal na potrebu ponechania rovnováhy medzi cenou a nádejou na výhody, rovnováhy medzi skutočne potrebným a túžbou po pohodlí.  Dnes vieme, že D.D. Eisenhower presne charakterizoval v čom je skutočná hrozba demokracie a mal pravdu.

 

Citát Václava Havla vystihuje veľmi presne našu politickú súčasnosť:  "Nechceme-li, aby v našem rybníce byli navždy jen dva tlustí sumci, musíme tam nasadit i nějakou štiku. Sumci navíc obvykle myslí jen na to, jak přežít nejbližší výlov, a odmítají myslet dál. Ale my přece nechceme, aby z naší země byla za třicet let jen průmyslová poušť, sloužící sice růstu růstu, ale vyzařující jediné: totální beznaděj."
 

Preto si spoločne chráňme slobodu rozhodovania, dbajme na rovnováhu medzi potrebami a možnosťami, nepodľahnime ľuďom za oponou (za oponou), ktorí majú v rukách finančné inštitúcie a všetky médiá, nestanme sa nástrojom v ich rukách na dosiahnutie ich cieľa - čím je vytváranie stále väčšieho zisku so stále väčšou mierou globalizácie sveta bez ohľadu na skutočné potreby väčšiny. Postavme sa proti arogantnému správaniu developerov, proti nezmyselným ťažobným záujmom,... postavme sa na ochranu zdrojov pitnej vody, lesov,... podporme záchranu a rozvoj vidieka, poľnohospodárstva,... 

 

Venujme preto našej spoločnej budúcnosti pozornosť, dajme zelenú zmene vo voľbách pre jednoduchší a zdravší život. Spoločne to môžeme dokázať.

 

 

 

Michal Bizoň                                                                                                                                                                                                                                               

Strana zelených

Predseda Krajskej organizácie

Trenčianskeho kraja.