Anketa
Myslíte si, že výsledky parlamentných volieb prinesú
Rast životnej úrovne (6%, hlasovalo: 10)
Stagnáciu životnej úrovne (10%, hlasovalo: 18)
Zhoršenie životnej úrovne (84%, hlasovalo: 148)
Novinky
17. Apríl 2012
Boj médií proti nám
Pre to, aby nás dokonale "oblbli", robia maximum,... [viac...]
01. Apríl 2012
Hluk vplýva na biodiverzitu
Stále více studií potvrzuje vliv hluku na změny chování ptáků a... [viac...]
01. Apríl 2012
Bude dýchanie v Česku spoplatnené?
Dýcháte? Plaťte! vzkázal Kalousek Čechům. Vymyslel daň ze vzduchu... [viac...]
28. Marec 2012
Hájenie verejného záujmu, 2,65 miliardy eur patria daňovým poplatníkom a nie politikom a úradníkom.
Hanba našej spoločnosti je, že nie sú peniaze na vyššie platy zdravotných sestier,... [viac...]
13. Marec 2012
Väčšina zvolila istoty.
Voľby sú minulosťou, každodenný život... [viac...]
12. Marec 2012
Gorila po maďarsky.
Nová generácia Maďarov sa dostala do vrcholnej politiky po prevrate... [viac...]
01. Február 2012
Časť vedcov a politikov nesúhlasí s utajovaným obsahom ACTA
Zmluva ACTA podstatným spôsobom obmedzí naše práva a slobody nielen na internete... [viac...]
24. Január 2012
Zomierali nevinné deti.
Akonáhle prišiel pacient do nemocnice, hneď zmizol... [viac...]
22. Január 2012
Ako držia finančníci politický systém v šachu
O současnosti a budoucnosti evropských zemí nerozhodují... [viac...]
10. Január 2012
Svet ovláda úzka skupina ľudí hovorí Karel Gott.
PRAHA - Český spevák Karel Gott odložil... [viac...]

Starostlivosť o pôdu prináša aj prevenciu pred požiarmi.


Musela zhorieť Národná kultúrna pamiatka, aby sme zistili, že naša krajina chátra a už 22 rokov politici o ňu nejavia záujem a vôbec ich netrápi mizerné dodržiavanie zákonov.

 

Ak niekto z nás uverí tomu, že vodná priekopa mala, v tomto konkrétnom prípade, predísť požiaru na hrade Krásna Hôrka, tak strieľa od pása a spochybňuje silu prírodných živlov. Na rozdiel od ministra kultúry Daniela Krajcera si odborníci, dokonca aj laická verejnosť myslí, že nie vodná priekopa, ale starostlivosť o pôdu by priniesla efektívnu ochranu hradu pred požiarom.

 

Rožňavský okresný riaditeľ hasičov Ján Egri dodal, že vybudovanie priekopy pri hradnom múre by nesplnilo svoj účel, ale práve častejšie kosenie zalesneného a zatrávneného okolia by mohlo zamedziť nebezpečenstvu šírenia sa požiaru. Aj podľa miestnych obyvateľov a ich dobových fotiek bol hradný kopec v minulosti spásaný najmä kozami a ovcami. V poslednej dobe však náš vzťah a rozumné správanie sa ku pôde a prírode zaniká, našimi predkami obhospodarovaná krajina sa mení na chátrajúce Slovensko zamorené trávami a náletovými drevinami predstavujúcimi úplne prirodzené riziko požiarov. Dňa 10.03.2012 došlo len ku potrestaniu ľudskej ľahostajnosti voči sile prírody, skutočným hodnotám a zachovávaniu rázu našej krajiny.

 

Keď na improvizovanej tlačovej konferencii minister Daniel Krajcer vyhlásil, že kríky neboli z okolia hradu odstránené pre nesúhlas ochranárov, musel som reagovať. Prečo by ochranári chceli porušovať zákon?  V Národnom parku Slovenský kras práve tvrdia, že hradný kopec nie je v pásme ochrany a ohňu pomohli aj dreviny, ktorými okolie hradu zarástlo. „Všeobecne známe sú tri stupne ochrany, no hradný kopec je už mimo chráneného územia. Keď teda chce niekto napríklad čistiť okolie hradu, stačí mu súhlas obecného úradu,“ vraví Ján Kilík, riaditeľ Správy Národného parku Slovenský kras. Prečo sa nevyužili možnosti aktivačných prác?, je otázkou na mieste.

 

Pán minister, podľa § 20 písmeno c) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy upozorňuje na dôsledné dodržiavanie ustanovenia:
- § 3 ods. l písmeno b) zákona 220/2004Z.z. ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnost' predchádzat' výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
- § 3 odst. l - Zák .č. 193/2005 Z.z o rastlinolekárskej starostlivosti a Zák. č. 61/64 Zb. o rastlinnej výrobe.
Každý je povinný zo zákona chránit' prirodzené funkcie pol'nohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.


Pán minister, podľa zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi:
        

                                                                              DRUHÁ ČASŤ
                                                             POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB,
                                                             PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB,
                                                                    FYZICKÝCH OSÔB A OBCÍ

 

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov
                                                                                 

§ 4
 

Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná:
b) zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ako aj opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb; opatrenia, miesta a činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
c) určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo.

Pán minister, odpútavanie pozornosti od miery zodpovednosti vlastníkov pôdy, Vašich podriadených pracovníkov a v konečnom dôsledku aj samého seba, nie je správne ani spravodlivé na úkor kohokoľvek, ani ochranárov... o to viac v prípade, keď mali pravdu, vybudovanie priekopy pri hradnom múre by nesplnilo svoj účel.

 

Pán minister, platilo a ostáva v platnosti, že prevencia požiaru je najlepšia forma ochrany našich životov a majetku, stačí rešpektovať prírodu a gazdovské skúsenosti, aby sme predišli podobným katastrofám.

Je nezodpovedné, keď sa nehovorí  o skutočných príčinách požiaru a praví  vinníci nie sú braní na zodpovednosť.  Táto „úmyselná“ chyba vytvára podmienky pre ďalšie pustošenie ohňom nielen kultúrnych pamiatok, ale celej krajiny.  V zanedbanej krajine, kde sa nedodržujú zákony má nielen oheň vytvorené  ideálne podmienky pre pustošenie.

 

Kde bude dodržaná prevencia, nie je potrebná voda.

 

Michal Bizoň.