Anketa
Myslíte si, že výsledky parlamentných volieb prinesú
Rast životnej úrovne (6%, hlasovalo: 10)
Stagnáciu životnej úrovne (10%, hlasovalo: 18)
Zhoršenie životnej úrovne (84%, hlasovalo: 148)
Novinky
17. Apríl 2012
Boj médií proti nám
Pre to, aby nás dokonale "oblbli", robia maximum,... [viac...]
01. Apríl 2012
Hluk vplýva na biodiverzitu
Stále více studií potvrzuje vliv hluku na změny chování ptáků a... [viac...]
01. Apríl 2012
Bude dýchanie v Česku spoplatnené?
Dýcháte? Plaťte! vzkázal Kalousek Čechům. Vymyslel daň ze vzduchu... [viac...]
28. Marec 2012
Hájenie verejného záujmu, 2,65 miliardy eur patria daňovým poplatníkom a nie politikom a úradníkom.
Hanba našej spoločnosti je, že nie sú peniaze na vyššie platy zdravotných sestier,... [viac...]
13. Marec 2012
Väčšina zvolila istoty.
Voľby sú minulosťou, každodenný život... [viac...]
12. Marec 2012
Gorila po maďarsky.
Nová generácia Maďarov sa dostala do vrcholnej politiky po prevrate... [viac...]
01. Február 2012
Časť vedcov a politikov nesúhlasí s utajovaným obsahom ACTA
Zmluva ACTA podstatným spôsobom obmedzí naše práva a slobody nielen na internete... [viac...]
24. Január 2012
Zomierali nevinné deti.
Akonáhle prišiel pacient do nemocnice, hneď zmizol... [viac...]
22. Január 2012
Ako držia finančníci politický systém v šachu
O současnosti a budoucnosti evropských zemí nerozhodují... [viac...]
10. Január 2012
Svet ovláda úzka skupina ľudí hovorí Karel Gott.
PRAHA - Český spevák Karel Gott odložil... [viac...]

Správu predkladal poslanec zo skupiny Zelených Európskeho parlamentu


Európsky parlament schválil zákaz špekulácií so štátnym dlhom a obmedzenie tzv. predaja nakrátko.
 

Parlament schválil nariadenie, ktoré obmedzí prax tzv. predaja nakrátko (short selling) a obchodovanie so swapmi úverového zlyhania (CDS). Nové európske predpisy prinesú viac transparentnosti a zákaz určitých CDS obchodov, čím podstatne sťažia špekulácie na finančných trhoch a minimalizujú doterajšie zarábanie na fiškálnych problémoch krajín.

 

  Spravodajca Pascal Canfin zo skupiny Zelených v Európskom parlamente hlasuje o svojej správe


 

Nariadenie prijaté pomerom hlasov 507:25:109 (za/proti/zdržali sa) je jedným z kľúčových predpisov presadených Európskou komisiou v záujme riešenia súčasnej finančnej krízy. Predaj nakrátko a CDS obchodovanie prispeli podľa mnohých odborníkov k nestabilite trhov. Pripisuje sa im tiež vina za zhoršovanie problémov Grécka.

 

Obmedzenie špekulácií - kľúčové víťazstvo Európskeho parlamentu

 

V rokovaniach o konečnej podobe tejto legislatívy sa Parlamentu podarilo vybojovať zákaz obchodovania s nekrytými pozíciami CDS (nákup poistných kontraktov bez vlastnenia príslušných dlhopisov). Na základe tohto pravidla bude napr. nákup gréckych CDS možný len v prípade, že kupujúci už vlastní dlhopisy gréckej vlády, alebo vlastní podiel v oblasti vysoko závislej na výkone týchto dlhopisov, napr. v gréckej banke.

 

Jedinou výnimkou je možnosť daná členským krajinám tento zákaz na svojom území zrušiť (na dobu maximálne 12 mesiacov), a to v prípade, že štátny dlh na trhu už nefunguje správne, s možnosťou obnovenia zákazu na ďalších 6 mesiacov. Aj táto možnosť je však obmedzená, pretože text uvádza len vymedzený počet ukazovateľov, na základe ktorých by sa dal ospravedlniť takýto krok regulátora. Navyše, Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) bude musieť na svojej internetovej stránke do 24 hodín zverejniť svoje stanovisko k užitočnosti pozastavenia zákazu, pričom negatívne stanovisko má politickú váhu.

 

Spravodajca k tejto správe, europoslanec Pascal Canfin (Strana zelených, FR), tento zákaz uvítal, pričom uviedol: "Tieto pravidlá dokazujú, že ak existuje politická vôľa, EÚ dokáže konať proti špekuláciám. Nové predpisy znemožnia nakupovanie CDS za účelom špekulácií o úverovom zlyhaní niektorej krajiny"

 

Obmedzovanie bezohľadného krátkeho predaja

 

Väčšina poslancov pôvodne obhajovala zavedenie požiadavky previesť obchodovanie s nekrytými pozíciami predaja nakrátko (teda najriskantnejším druhom predaja nakrátko) na normálny predaj nakrátko v rámci daného obchodného dňa. Pravidlo „lokalizovať a rezervovať“, pri ktorom musí obchodník nielen informovať, odkiaľ si plánuje akcie požičať, ale musí zároveň aj garantovať, že si bude naozaj schopný spomínané akcie požičať, bolo zmiernené. Nariadenie teraz vyžaduje, aby obchodník okrem lokalizácie, t.j. určenia, odkiaľ si akcie požičiava, poskytol „rozumné očakávania“, že bude schopný požičiavať si akcie od tretej strany. Čo možno považovať za "rozumné očakávania" určí  ESMA.

 

Viac oznamovania

 

Ďalším aspektom posilnenia návrhu Komisie zo strany EP je sprísnenie požiadaviek na splnenie oznamovacej povinnosti. Pred krízou predstavoval jeden z hlavných problémov pre orgány dohľadu práve nedostatok informácií. Požiadavka na poskytovanie ďalších informácií vnútroštátnym a európskym orgánom dohľadu v súlade s nariadením im umožní vykonávať svoju činnosť zameranú na predchádzanie problémom lepšie, najmä tým, že budú upozornené na potenciálne riziká oveľa skôr. Napríklad pri informovaní orgánov dohľadu o významných čistých krátkych pozíciách v akciách by mali byť informácie zverejnené ihneď, ako tieto pozície dosiahnú hodnotu 0,5% hodnoty emitovaného akciového kapitálu.

 

ESMA v úlohe vodiča

 

Poslancom sa podarilo zachovať právomoci ESMA, najmä s cieľom obmedzovať predaj nakrátko, ako aj v jej pozícii arbitra vnútroštátnych orgánov hodlajúcich zaviesť opatrenia na riešenie mimoriadnych situácií. Bude tiež môcť od ďalších orgánov požadovať zavedenie mimoriadnych opatrení na riešenie zložitých situácií.

 

"Nové právomoci ESMA umožnia v čase krízy lepšiu koordináciu na úrovni EÚ ", uviedol poslanec Canfin, no dodal, že by bolo bývalo lepšie, ak by ESMA mala podobné právomoci aj v prípade rozhodnutí týkajúcich sa štátneho dlhu, čo však členské štáty odmietli.

 

Ďalšie kroky

 

Nové nariadenia musia ešte formálne schváliť členské krajiny (Rada) v najbližších týždňoch. Následne nadobudne platnosť v novembri 2012.