Anketa
Myslíte si, že výsledky parlamentných volieb prinesú
Rast životnej úrovne (6%, hlasovalo: 10)
Stagnáciu životnej úrovne (10%, hlasovalo: 18)
Zhoršenie životnej úrovne (84%, hlasovalo: 148)
Novinky
17. Apríl 2012
Boj médií proti nám
Pre to, aby nás dokonale "oblbli", robia maximum,... [viac...]
01. Apríl 2012
Hluk vplýva na biodiverzitu
Stále více studií potvrzuje vliv hluku na změny chování ptáků a... [viac...]
01. Apríl 2012
Bude dýchanie v Česku spoplatnené?
Dýcháte? Plaťte! vzkázal Kalousek Čechům. Vymyslel daň ze vzduchu... [viac...]
28. Marec 2012
Hájenie verejného záujmu, 2,65 miliardy eur patria daňovým poplatníkom a nie politikom a úradníkom.
Hanba našej spoločnosti je, že nie sú peniaze na vyššie platy zdravotných sestier,... [viac...]
13. Marec 2012
Väčšina zvolila istoty.
Voľby sú minulosťou, každodenný život... [viac...]
12. Marec 2012
Gorila po maďarsky.
Nová generácia Maďarov sa dostala do vrcholnej politiky po prevrate... [viac...]
01. Február 2012
Časť vedcov a politikov nesúhlasí s utajovaným obsahom ACTA
Zmluva ACTA podstatným spôsobom obmedzí naše práva a slobody nielen na internete... [viac...]
24. Január 2012
Zomierali nevinné deti.
Akonáhle prišiel pacient do nemocnice, hneď zmizol... [viac...]
22. Január 2012
Ako držia finančníci politický systém v šachu
O současnosti a budoucnosti evropských zemí nerozhodují... [viac...]
10. Január 2012
Svet ovláda úzka skupina ľudí hovorí Karel Gott.
PRAHA - Český spevák Karel Gott odložil... [viac...]

Recyklácia obalov - ekologická a ekonomická potreba.


V súčasnosti používanie vratných obalov klesá vplyvom zmeny v obchodných vzťahoch výrobcov a predstaviteľov obchodnej siete. Pre výrobcov je efektívnejšie využívať jednorazové plastové alebo sklenené obaly, pretože nie je potrebné zabezpečovať zber, prepravu a čistenie vyzbieraných fliaš. Odporcovia vratných obalov tiež argumentujú tým, že systém vratných obalov zaťažuje životné prostredie znečisťovaním veľkého množstva vody, ktoré je potrebné na dôkladné umytie použitých obalov.


Dopad výroby rôznych obalových materiálov na životné prostredie
                                                                 Kritické množstvo                                            Kritické množstvo  
Materiál                                Energie (MJ/kg)         Vody (m³/kg)                    Vzduchu (m³/kg)       Pevného odpadu (dm³/kg)
Hliník                                    71,2                        4 048 597                               640,3                          1 902,9
Sklo recyklované z 50%           7,5                           292 957                                   1,3                            237,9
Polyetylén                             47,4                           231 184                               107,3                            292,8
Polypropylén                          50,0                           331 541                               122,2                            300,9
Polyetyléntereft                      69,5                           692 351                                119,7                           295,1
Polystyrén                             56,2                           675 888                                 60,2                            338,4
Polyvinylchlorid                       42,5                           668 957                               307,2                            401,5
Papier nebielený                     38,8                           623 658                               704,5                            341,5
Papier bielený                         47,3                           718 711                            1 487,7                            355,2
Nápojový kartón                      33,1                           381 440                               948,3                            287,0
Pocínovaný plech                    33,3                           772 950                               108,0                            768,6
Zdroj: Teo Wams: Packaging and sustainable development, Amsterdam, 1992

Poznámka: Kritické množstvo predstavuje taký objem vzduchu či vody, ktorý by zriedil vypúšťané škodliviny na koncentrácie prípustné podľa hygienických noriem.


Porovnanie niektorých dopadov na životné prostredie (spotreba surovín a produkcia obalov pri použití sklenej fľaše a viacvrstvového škatuľového obalu
1 mil. litrov nápoja                                             Sklenená fľaša                                    Viacvrstvový obal
Spotreba vody (m3)                                                  486                                                     2 200
Spotreba energie (GJ)                                            1 510                                                     2 195
Emisie SO2                                                             550                                                        940
Tuhý odpad (t)                                                           17                                                          31
Zdroj: Teo Wams: Packaging and sustainable development, Amsterdam, 1992


Porovnanie spotreby televízora so spotrebou energie pre výrobu obalu na jeden liter piva, prepočítané na minúty zapnutej televízie – príkon 120 W:
Spotreba energie pri rôznych formách balenia                              Ušetrená energia voľbou vratnej sklenenej fľaše
Vratná sklenená fľaša                        34 min.                                                                          -
Nevratná sklenená fľaša                   312 min.                                                                         278 min.
Nevratná pocínovaná plechovka         380 min.                                                                         346 min.
Nevratná hliníková plechovka             758 min.                                                                         724 min.

Zdroj: Spolkový úrad pre životné prostredie, Berlín

 

Na zabezpečenie kolobehu vratných obalov je potrebná vzájomná spolupráca výrobcu, veľkoobchodu, maloobchodu a spotrebiteľa. Aby sa dosiahla čo najväčšia úspešnosť spätného zberu, sú obaly zálohované. Spotrebiteľ pri nákupe zaplatí určitú sumu za obal, ktorá mu je pri vrátení v predajni odrátaná z nového nákupu. Vratné fľaše majú mnohoraké využitie. Využívajú sa najmä na balenie a distribúciu minerálnych stolových vôd, malinoviek, mlieka, vína, piva a niektorých destilátov. Vratná fľaša sa priemerne použije 18 – 30 krát, niektoré typy fliaš dokonca až 80 a viac krát.

 

V mnohých obchodných prevádzkach sa snažia systém vratných obalov obmedzovať nepreberaním použitých fliaš od zákazníkov, prípadne zavádzajú rôzne obmedzenia. Problematická je i hodnota zálohy za vratný obal. Jej výška nie je rovnaká vo všetkých obchodoch, čo vytvára rôzne problémy pri preberaní obalov späť. Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa nemajú obchodné prevádzky právo na žiadne obmedzovanie systému vratných obalov.

 

Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (v znení neskorších predpisov)

Podľa § 18 uvedeného zákona, výkup vratných zálohovaných obalov nemožno viazať na nákup tovaru. Vratné zálohované obaly, v ktorých sa predávajú výrobky, sa musia v prevádzkarni, kde sa výrobky v takých obaloch predávajú, vykupovať po celú prevádzkovú dobu. Množstvo vykupovaných vratných zálohovaných obalov nesmie predávajúci obmedziť. Spotrebiteľ nie je povinný preukázať predávajúcemu zálohovanie vratných obalov.

 

Vratné obaly sa nedajú využívať na plnenie olejov, saponátov a podobných výrobkov, pretože náklady na čistenie fliaš by boli veľmi vysoké a dodržiavanie hygienických noriem by bolo problematické.

 

Nevratné obaly sú drahé a neekologické

Podľa zdrojov Hnutí DUHA, pôsobiacej v Českej republike, zaplatí priemerný český spotrebiteľ v dôsledku zrútenia zálohových systémov ročne za nápoje, mlieko a ďalšie výrobky o 1 118 korún viac. Tento odhad vychádza z porovnania ceny nevratných obalov a nákladov na jeden obeh vratného obalu a priemernej spotreby najvýznamnejších druhov nápojov. Vychádza pritom zo súčasného podielu nevratných obalov na trhu.

Zdroj textu: biospotrebiteľ.sk/Rudolf Pado

 

STRANA ZELENÝCH presadzuje prostredníctvom svojich programových princípov zavedenie povinného zálohovania plastových fliaš a obalov.