Anketa
Myslíte si, že výsledky parlamentných volieb prinesú
Rast životnej úrovne (6%, hlasovalo: 10)
Stagnáciu životnej úrovne (10%, hlasovalo: 18)
Zhoršenie životnej úrovne (84%, hlasovalo: 148)
Novinky
17. Apríl 2012
Boj médií proti nám
Pre to, aby nás dokonale "oblbli", robia maximum,... [viac...]
01. Apríl 2012
Hluk vplýva na biodiverzitu
Stále více studií potvrzuje vliv hluku na změny chování ptáků a... [viac...]
01. Apríl 2012
Bude dýchanie v Česku spoplatnené?
Dýcháte? Plaťte! vzkázal Kalousek Čechům. Vymyslel daň ze vzduchu... [viac...]
28. Marec 2012
Hájenie verejného záujmu, 2,65 miliardy eur patria daňovým poplatníkom a nie politikom a úradníkom.
Hanba našej spoločnosti je, že nie sú peniaze na vyššie platy zdravotných sestier,... [viac...]
13. Marec 2012
Väčšina zvolila istoty.
Voľby sú minulosťou, každodenný život... [viac...]
12. Marec 2012
Gorila po maďarsky.
Nová generácia Maďarov sa dostala do vrcholnej politiky po prevrate... [viac...]
01. Február 2012
Časť vedcov a politikov nesúhlasí s utajovaným obsahom ACTA
Zmluva ACTA podstatným spôsobom obmedzí naše práva a slobody nielen na internete... [viac...]
24. Január 2012
Zomierali nevinné deti.
Akonáhle prišiel pacient do nemocnice, hneď zmizol... [viac...]
22. Január 2012
Ako držia finančníci politický systém v šachu
O současnosti a budoucnosti evropských zemí nerozhodují... [viac...]
10. Január 2012
Svet ovláda úzka skupina ľudí hovorí Karel Gott.
PRAHA - Český spevák Karel Gott odložil... [viac...]

Od roku 1980 Európa stratila 300 miliónov vtákov.Podľa najnovších výsledkov sčítania vtáctva organizovaného BirdLife International a European Bird Census Council (1) počet vtákov poľnohospodárskej krajiny v Európskej Únii stále rýchlo klesá. Od roku 1980 sme stratili už 300 miliónov vtákov, čo predstavuje 52 % pokles. Znepokojujúce informácie o ubúdajúcich vtákoch agrárnej krajiny prichádzajú v okamihu, keď prebieha verejná diskusia o „zelenej reforme“ Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Zatiaľ čo sa zvyšujú obavy, že reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky nebude schopná dodržať svoje sľuby, výsledky výskumu jasne ukazujú nevyhnutnosť zmien v dôsledku rýchleho poklesu biodiverzity v Európe.


Súčasná Spoločná poľnohospodárska politika EÚ nie je schopná dostatočne riešiť problémy krajiny. Jej nastavenie stimuluje naopak k ešte väčšiemu tlaku na krajinu v záujme  získavania dotácií. Bežné je tak likvidovanie trávnatých porastov a krmovín, odvodňovanie, výruby stromoradí a remízok. Naopak prebieha intenzívne pestovanie rozsiahlych monokultúr kukurice, repky či slnečnice s nadmerným používaním chemikálií. Toto všetko prispieva k  ničeniu ekosystémov poľnohospodárskej krajiny v Európe i na Slovensku. Niekedy je však paradoxne hrozbou opačný problém - opúšťanie poľnohospodárskej pôdy a najmä zánik tradičných foriem hospodárenia. Deje sa to hlavne v oblastiach, ktoré patria z pohľadu druhovej rozmanitosti medzi najcennejšie, avšak bez zodpovedajúcej podpory nie sú miestni farmári schopní malé hospodárstva a tým aj krajinu dlhodobo zachovať. „Na Slovensku môžeme spomenúť ako príklady Dolné Považie, kde v posledných rokoch vyhynula krakľa belasá alebo Slovenský kras, kde vyhynul skaliar pestrý, ktoré už na Slovensku nikde nehniezdia. V Podpoľaní tiež v dôsledku postupného zániku pestrých políčok a tradičného vidieckeho života klesá početnosť vzácneho strakoša kolesára.“, informuje Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.


Vtáky sú jednými z najlepších indikátorov stavu prírody a novo zverejnené výsledky o zmenách početnosti vtákov v Európe ukazujú, že populácie mnohých druhov doteraz považovaných za bežné sú na najnižšej úrovni od doby, odkedy sa monitorujú (2). Index  početnosti vtákov poľnohospodárskej krajiny sa skladá z populačných trendov 37 vtáčích druhov. Z nich 22 ubúda a len 6 pribúda, ďalších 6 druhov má populácie stabilné a u 3 druhov  nie sú zmeny v početnosti jasné. Celkovo ukazuje tento index, že oproti roku 1980 (2) poklesli populácie poľných druhov vtákov v Európskej únii o 52 %. To zodpovedá vymiznutiu približne 300 miliónov vtákov za posledných 30 rokov. „Obzvlášť závažná je situácia v západnej Európe. Nové členské štáty EÚ, vrátane Slovenska, sú na tom zatiaľ o čosi lepšie, avšak bez systémových zmien v poľnohospodárskej politike EÚ, môže nastať aj u nás ďalší negatívny vývoj. Celkovo zatiaľ trendy početnosti za všetky sledované poľné druhy vtákov dohromady na Slovensku vykazujú stabilnú početnosť a zatiaľ sa našťastie odlišujeme od klesajúceho trendu v celej EÚ.", dopĺňa Jozef Ridzoň.


„Výsledky dlhodobého monitoringu nemôžeme ignorovať. Negatívny trend musíme pomocou poľnohospodárskej politiky zmeniť“, konštatuje Trees Robijns, poľnohospodársky expert BirdLife International, „Obyčajné „ozelenenie“ Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ alebo len jeho karikatúra, môže priniesť ďalšie prepady populácií vtákov a mať závažný dosah aj na stabilitu krajiny a zdravé životné prostredie“. Nové údaje o bezprecedentnom úbytku poľných vtákov by mali vrátiť debatu k najdôležitejšiemu: k vážne mienenej vôli premeniť Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ tak, aby neškodila prírode.“


Doplňujúce informácie:

Vrabec poľný (Passer montanus) – strata 38 miliónov jedincov.

 

1)  Celoeurópsky monitoring bežných druhov vtákov  (Pan-European Common Bird Monitoring Scheme, PECBMS) je spoločnou iniciatívou organizácií BirdLife International a European Bird Census Council. Ďalšie informácie nájdete na www.ebcc.info/pecbm.html. Program PECBMS publikoval vtáčie indikátory aj pre ďalšie skupiny vtáčích druhov i pre jednotlivé regióny Európy. Výsledky sú k dispozícii na www.ebcc.info/indicators2012.html. Európske trendy početnosti jednotlivých vtáčích druhov nájdete na www.ebcc.info/trends2012.html.

 

2) Medzi najviac ubúdajúce bežné druhy vtákov poľnohospodárskej krajiny patria:
-    škovránok poľný (Alauda arvensis) – strata 39 miliónov jedincov, priemerný pokles o 2 % ročne;
-    ľabtuška lúčna (Anthus pratensis) – strata 12 miliónov jedincov, priemerný pokles
    o 2 % ročne;
-   stehlík konôpka (Carduelis cannabina) - strata 25 miliónov jedincov, priemerný pokles 3 % ročne;
-   strnádka obyčajná (Emberiza citrinella) – strata 21 miliónov jedincov, priemerný pokles 2 % ročne;
-   vrabec poľný (Passer montanus) – strata 38 miliónov jedincov, priemerný pokles
    o 2 % ročne;
-   škorec obyčajný (Sturnus vulgaris) – strata 40 miliónov jedincov, priemerný pokles o 1 % ročne;
-   cíbik chochlatý (Vanellus vanellus) – strata 2 milióny jedincov, priemerný pokles 2 % ročne.

 

Všetky spracované údaje sú z obdobia 1980 až 2010 v rámci EÚ a predstavujú priemernú zmenu početnosti na rok. Napriek tomu, že v nových členských štátoch nie je u niektorých druhoch pokles taký výrazný alebo naopak sa počet zvyšuje (napríklad škorec obyčajný), celkový dramatický prepad populácií v celej EÚ to nedokáže zastaviť a zmierniť.

 

 

17.07.2012 

Jozef Ridzoň, ochranársky manažér SOS/BirdLife Slovensko

Ján Gúgh, hovorca SOS/BirdLife Slovensko

Foto: krakľa belasá, autor: Andrej Chudý