Anketa
Myslíte si, že výsledky parlamentných volieb prinesú
Rast životnej úrovne (6%, hlasovalo: 10)
Stagnáciu životnej úrovne (10%, hlasovalo: 18)
Zhoršenie životnej úrovne (84%, hlasovalo: 148)
Novinky
17. Apríl 2012
Boj médií proti nám
Pre to, aby nás dokonale "oblbli", robia maximum,... [viac...]
01. Apríl 2012
Hluk vplýva na biodiverzitu
Stále více studií potvrzuje vliv hluku na změny chování ptáků a... [viac...]
01. Apríl 2012
Bude dýchanie v Česku spoplatnené?
Dýcháte? Plaťte! vzkázal Kalousek Čechům. Vymyslel daň ze vzduchu... [viac...]
28. Marec 2012
Hájenie verejného záujmu, 2,65 miliardy eur patria daňovým poplatníkom a nie politikom a úradníkom.
Hanba našej spoločnosti je, že nie sú peniaze na vyššie platy zdravotných sestier,... [viac...]
13. Marec 2012
Väčšina zvolila istoty.
Voľby sú minulosťou, každodenný život... [viac...]
12. Marec 2012
Gorila po maďarsky.
Nová generácia Maďarov sa dostala do vrcholnej politiky po prevrate... [viac...]
01. Február 2012
Časť vedcov a politikov nesúhlasí s utajovaným obsahom ACTA
Zmluva ACTA podstatným spôsobom obmedzí naše práva a slobody nielen na internete... [viac...]
24. Január 2012
Zomierali nevinné deti.
Akonáhle prišiel pacient do nemocnice, hneď zmizol... [viac...]
22. Január 2012
Ako držia finančníci politický systém v šachu
O současnosti a budoucnosti evropských zemí nerozhodují... [viac...]
10. Január 2012
Svet ovláda úzka skupina ľudí hovorí Karel Gott.
PRAHA - Český spevák Karel Gott odložil... [viac...]

Dlhodobý nezáujem politikov o vidiek postupne vedie ku jeho kolapsu


Zanedbaná politika voči vidieku a jeho tradičným hodnotám, ktorými sú poľnohospodárska pôda, vodné toky a lesy, vedie dlhodobo ku krachu poľnohospodárstva, lesníctva, úbytku vodných plôch a teraz začínajú miznúť už aj spracovatelia dreva a s nimi pracovné príležitosti.  Doterajšia ľahostajnosť a nečinnosť politikov voči vývozu našej drevnej hmoty do zahraničia, na úkor domácich spracovateľov,  je vrcholom ich politickej hanby.

 

V roku 2010 exportovali sprostredkovatelia zo Slovenska až 1,5 milióna kubíkov dreva, čo je 40 percent celkovej ročnej produkcie. Politika zamestnanosti v okolitých krajinách prináša nové pracovné miesta, ktoré nám zase zmiznú a chýbajú. Na rozdiel od tých našich, politici okolitých krajín pochopili, že treba podporiť dovoz prvotných surovín, ktorých spracovávanie prinesie tvorbu nových pracovných miest, alebo udržanie zamestnanosti v čase krízy. Je hanbou, že naša politická elita doteraz nezareagovala na jednoduchú úmeru, vývoz prvotných surovín je vývozom pracovných miest, je stratou možnosti tvorby pridanej hodnotym a je len zaradením sa do hospodárskych schém rozvojových krajín.  

 

Drevársky zväz sa sťažuje na zníženie disponibility dreva a oprávnene sa dovoláva využitia našej rezervy, ktorou je vyvezená drevná hmota do zahraničia. Prezident Zväzu spracovateľov dreva na Slovensku, ktorého firmy zamestnávajú vyše päť tisíc ľudí,  poukazuje na nutnosť zabránenia exportu dreva zo Slovenska ( video ). 

 

Strana zelených dlhodobo presadzuje, a aj bude presadzovať Zelenú politiku vo vzťahu ku prvotným surovinám a efektivite ich využitia s maximálnym dôrazom na čo najvyšší stupeň ich zhodnotenia. Našou cestou je zvyšovanie nárastu kvalitatívneho HDP prostredníctvom podpory výskumu, vývoja a následného zavádzania nových Zelených technológií,  prednostne v tradičných odvetviach nášho hospodárstva. Zvyšovanie našej konkurencieschopnosti bude podmienené vedomostnou ekonomikou, Zelenými technológiami zabezpečujúcimi nárast kvalitatívneho HDP a nie feudálnou prácou v montážnych halách. Tento "úspech" je naozaj najlepšia vizitka politiky dnešných dní,  politiky rýchleho, ale lacného budovania našej ekonomiky založenej na náraste kvantitatívneho HDP a ekonomickom úspechu meranom jedine v kilometroch, tonách a metroch kubických.

 

Nedostatok drevnej hmoty, ktorý pociťujú domáci spracovatelia, je výslekom dlhodobej politiky nezáujmu o presadzovanie skutočných priorít potrebných pre rozvoj vidieka a vytváranie pracovných miest aj v horských oblastiach.  Veď vývozom tejto vzácnej suroviny, sa nám súčasne vyvážajú aj pracovné miesta a dochádza ku vyľudňovaniu vidieckej krajiny. Drevná hmota ktorá rastie 1-2 ľudské generácie nedáva prácu ani len lokálnym pilčíkom, práca je len pre "super efektívne"  stroje.  Strana zelených OZ Púchov, bude zavedenie princípu trvalo udržateľného rozvoja v lesnom hospodárstve presadzovať, ako prioritu vidieka.

 

Vzťah ľudí a dreva je od nepamäti spätý so životom na vidieku. Zahraničný podnikatelia sú prostredníctvom slovenských s.r.o. vlastníkmi lesov, avšak bez akéhokoľvek vzťahu ku budúcnosti našej krajiny a tvorbe nového lesa. Títo podnikatelia les ponímajú len ako obrátkový kapitál. Nemajú záujem o dlhodbé investície v období 70-100 rokov, pokiaľ vyrastie nová hora, nevytvoria nám nové pracovné miesta. Takto končí mnoho lesov na Slovensku, jedným z príkladov sú aj lesy na Čertove a v Lazoch pod Makytou.

 

Je na počudovanie, že sa rovnako správajú aj slovenskí vlastníci lesov, hľadajúc len čo najrýchlejšiu návratnosť svojej investície. Prísnejšia kontrola zákona navráti lesu jeho významu a úžitok nielen pre vidiek:

 

 

 

ZÁKON

z 23. júna 2005

o lesoch
 

 

PRVÝ DIEL
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

§ 1
Predmet zákona

 

(2) Účelom tohto zákona je 

 

a) zachovanie, zveľaďovanie a ochrana lesov ako zložky životného prostredia a prírodného bohatstva krajiny na plnenie ich nenahraditeľných funkcií,
b) zabezpečenie diferencovaného, odborného a trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch,
c) zosúladenie záujmov spoločnosti a vlastníkov lesov,
d) vytvorenie ekonomických podmienok na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch.

 

Vidiek a jeho lesná krajina je našou prioritou, vidiek nám je blízky. Dajme Zelenú pre život, dáme šancu aj nášmu vidieku.