Anketa
Myslíte si, že výsledky parlamentných volieb prinesú
Rast životnej úrovne (6%, hlasovalo: 10)
Stagnáciu životnej úrovne (10%, hlasovalo: 18)
Zhoršenie životnej úrovne (84%, hlasovalo: 148)
Novinky
17. Apríl 2012
Boj médií proti nám
Pre to, aby nás dokonale "oblbli", robia maximum,... [viac...]
01. Apríl 2012
Hluk vplýva na biodiverzitu
Stále více studií potvrzuje vliv hluku na změny chování ptáků a... [viac...]
01. Apríl 2012
Bude dýchanie v Česku spoplatnené?
Dýcháte? Plaťte! vzkázal Kalousek Čechům. Vymyslel daň ze vzduchu... [viac...]
28. Marec 2012
Hájenie verejného záujmu, 2,65 miliardy eur patria daňovým poplatníkom a nie politikom a úradníkom.
Hanba našej spoločnosti je, že nie sú peniaze na vyššie platy zdravotných sestier,... [viac...]
13. Marec 2012
Väčšina zvolila istoty.
Voľby sú minulosťou, každodenný život... [viac...]
12. Marec 2012
Gorila po maďarsky.
Nová generácia Maďarov sa dostala do vrcholnej politiky po prevrate... [viac...]
01. Február 2012
Časť vedcov a politikov nesúhlasí s utajovaným obsahom ACTA
Zmluva ACTA podstatným spôsobom obmedzí naše práva a slobody nielen na internete... [viac...]
24. Január 2012
Zomierali nevinné deti.
Akonáhle prišiel pacient do nemocnice, hneď zmizol... [viac...]
22. Január 2012
Ako držia finančníci politický systém v šachu
O současnosti a budoucnosti evropských zemí nerozhodují... [viac...]
10. Január 2012
Svet ovláda úzka skupina ľudí hovorí Karel Gott.
PRAHA - Český spevák Karel Gott odložil... [viac...]

Význam pôdy


Pôda je nepopierateľne najdôležitejším - avšak opomínaným - prírodným zdrojom. Je dôležitá pre život na Zemi, pretože vyživuje rastliny, ktoré poskytujú potravu a kyslík pre ľudí a zvieratá. Ekologickí poľnohospodári rešpektujú cenu pôdy starostlivým monitorovaním, čo do nej vložia a z čo z nej vezmú, a ako ich aktivity ovplyvnia jej úrodnosť a zloženie.  

 

Cieľ
Ekologickí poľnohospodári sa neusilujú len udržiavať pôdu v zdravom, úrodnom a prirodzenom stave, ale aj zlepšovať tento stav  poskytovaním vhodných živín, skvalitňovaním pôdneho zloženia a efektívnym vodohospodárstvom.

 

Postupy
Dôležité postupy používané ekologickými poľnohospodármi na udržanie a zlepšenie zdravej pôdy zahŕňajú:

- zavedenie širokého a pestrého striedania plodín pri ich pestovaní, za účelom narušenia životného cyklu burín a škodcov, poskytnutie    

  dostatočného času potrebného na zotavenie pôdy a dodanie užitočných živín, napríklad strukoviny a ďatelina viažu do pôdy atmosférický dusík
- používanie organických hnojív na báze maštaľného hnoja - pre zlepšenie štruktúry pôdy a pre ochranu pred eróziou pôdy

- prísne obmedzenia v  používaní syntetických hnojív a syntetických pesticídov, aby sa zamedzilo dlhodobým zmenám v chemickom zložení

  pôdy a závislosti pôdy
- využívanie zmiešaných druhov pasienkov pre spásanie - pre zamedzenie nadmerného spásania, umožňuje pôde čas pre zotavenie a ochranu

  pred stratou živín
- výsev plodín na zelené hnojenie pre pokrytie pôdy po žatve - pre ochranu pred pôdnou eróziu a dodanie živín
- vysádzanie remízok a lúk - pre ochranu pred pôdnou eróziou a stratou živín.
 

Kultivácia
Kde je to možné, používajú ekologickí poľnohospodári mechanické a fyzikálne metódy kultivácie pôdy na dosiahnutie optimálnych výsledkov zdravia a štruktúry pôdy. Inými slovami, ekologickí poľnohospodári regulujú buriny pletím, radšej než použitím herbicídov pre ich odstránenie. Toto pomáha udržať biodiverzitu nad pôdou aj pod ňou.

 

Pôdny život
Niektoré štúdie zistili, že ekologické poľnohospodárstvo má vedúce postavenie pri zvyšovaní množstva užitočných organizmov žijúcich v pôde, ktoré pomáhajú zabezpečiť prospievanie rastliny a zvierat – a napokon aj ľudí!

Štúdia z roku 2002 nazvaná Úrodnosť pôdy a biodiverzita v ekologickom poľnohospodárstve (en) zistila, že ekologické poľnohospodárstvo:

- zdvojnásobuje množstvo lajniakov v pôde
- produkuje o 50% viac dážďoviek
- produkuje o 60 % viac chrobákov z čeľade drobčekovité
- zdvojnásobuje počet pavúkov.
 

Hustota zvierat
Systémy ekologického poľnohospodárstva majú vo všeobecnosti menej hospodárskych zvierat pasúcich sa na každom poli. Toto pomáha redukovať stres zvierat a tlak chorôb a škodcov, zlepšuje biodiverzitu poľnohospodárskej pôdy a má pozitívny účinok na znižovanie stláčania pôdy a riziko erózie pôdy.

 

Nariadenie
Rovnako ako uprednostňovanie metód zo strany farmára, veľa z postupov, ktoré sú prospešné pre pôdu, sú predpísané nariadením o ekologickom poľnohospodárstve. Napríklad, nové európske nariadenie o ekologickom poľnohospodárstve obsahuje nasledovné body:

- ekologická rastlinná výroba je založená na kypriacich a kultivačných postupoch, ktoré zachovávajú alebo zvyšujú organické látky v pôde

- zvyšujú stálosť pôdy a biodiverzitu pôdy a bránia stláčaniu pôdy a erózii pôdy.
 

Úrodnosť a biologická aktivita pôdy sa zachováva a zvyšuje viacročným striedaním plodín vrátane strukovín a iných plodín na zelené hnojenie, rozhadzovaním maštaľného hnoja alebo organického materiálu, prednostne kompostovaného, z ekologickej výroby.

 

Zdroj: ec.europa.eu