Anketa
Myslíte si, že výsledky parlamentných volieb prinesú
Rast životnej úrovne (6%, hlasovalo: 10)
Stagnáciu životnej úrovne (10%, hlasovalo: 18)
Zhoršenie životnej úrovne (84%, hlasovalo: 148)
Novinky
17. Apríl 2012
Boj médií proti nám
Pre to, aby nás dokonale "oblbli", robia maximum,... [viac...]
01. Apríl 2012
Hluk vplýva na biodiverzitu
Stále více studií potvrzuje vliv hluku na změny chování ptáků a... [viac...]
01. Apríl 2012
Bude dýchanie v Česku spoplatnené?
Dýcháte? Plaťte! vzkázal Kalousek Čechům. Vymyslel daň ze vzduchu... [viac...]
28. Marec 2012
Hájenie verejného záujmu, 2,65 miliardy eur patria daňovým poplatníkom a nie politikom a úradníkom.
Hanba našej spoločnosti je, že nie sú peniaze na vyššie platy zdravotných sestier,... [viac...]
13. Marec 2012
Väčšina zvolila istoty.
Voľby sú minulosťou, každodenný život... [viac...]
12. Marec 2012
Gorila po maďarsky.
Nová generácia Maďarov sa dostala do vrcholnej politiky po prevrate... [viac...]
01. Február 2012
Časť vedcov a politikov nesúhlasí s utajovaným obsahom ACTA
Zmluva ACTA podstatným spôsobom obmedzí naše práva a slobody nielen na internete... [viac...]
24. Január 2012
Zomierali nevinné deti.
Akonáhle prišiel pacient do nemocnice, hneď zmizol... [viac...]
22. Január 2012
Ako držia finančníci politický systém v šachu
O současnosti a budoucnosti evropských zemí nerozhodují... [viac...]
10. Január 2012
Svet ovláda úzka skupina ľudí hovorí Karel Gott.
PRAHA - Český spevák Karel Gott odložil... [viac...]

Znečistenie ovzdušia si v Európe podľa odhadov ročne vyžiada 3 milióny dní práceneschopnosti a 350 000 predčasných úmrtí.


(28.02.2013)

Európska environmentálna agentúra zanalyzovala externé náklady znečistenia ovzdušia kamiónmi, ktoré môžu jednotlivé členské štáty pripočítať k už vyberanému mýtu. Enviro-komisár sa zase rozhodol čistejšiu dopravu spropagovať spevom.

 

Znečistenie ovzdušia si v Európe podľa odhadov ročne vyžiada 3 milióny dní práceneschopnosti a 350 000 predčasných úmrtí. Odborníci z Európskej environmentálnej agentúry vo svojej novej správe poukazujú aj na to, ako sa tieto zdravotné dopady  premietajú do vysokých ekonomických nákladov.

Revíziou smernice Eurovignette (Opens external link in new window2011/76/EÚ) o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami sa umožnilo, započítať do poplatkov pre kamióny aj externé náklady súvisiace so znečistením ovzdušia a/alebo hlukom spôsobeným premávkou. Vzhľadom na to, že termín pre jej transpozíciu je 16. október 2013 veľká väčšina členských krajín ju ešte do národného práva neprevzala.
 

Pozadie

Rok 2013 bol v environmentálnych politikách EÚ vyhlásený za Rok kvality ovzdušia. Do októbra musia členské štáty Európskej komisii oznámiť, či a ako budú implementovať spoplatnenie externých nákladov prepravy kamiónmi, ktoré zavádza novelizovaná smernica Eurovignette.

 

EEA vydala správu s detailnými údajmi za účelom pomôcť členským štátom rozhodnúť sa pri aplikácii individuálnych schém. Autori správy sa pokúsili zachytiť komplexnosť rôznych geografických vplyvov na kvalitu ovzdušia naprieč Európou – od Turecka po Nórsko. Správa obsahuje priemerné náklady znečistenia pre 66 rôznych tried vozidiel, tri typy ciest (mestská, medzimestská, diaľnica) v 30 krajinách a 108 mestách.

Príjmy z takýchto prirážok by sa podľa smernice mali ďalej investovať do udržateľnej dopravy a znižovania emisií, avšak konečné rozhodnutie o použití poplatkov je na členských štátoch.

 

„Európske ekonomiky sa spoliehajú na prepravu tovarov na dlhé vzdialenosti. Avšak existujú skryté náklady, zaplatené v rokoch zníženého zdravia a stratách na životoch. Tieto náklady sú obzvlášť vysoké pre tých, ktorí žijú blízko hlavných európskych prepravných trás,“ uviedla výkonná riaditeľka EEA Cieľom Európskej environmentálnej agentúry je poskytovať informácie o životnom prostredí pre širokú aj odbornú verejnosť.viac na www.EuropskaUnia.sk »Jacqueline McGlade. „Zahrnutím týchto nákladov do ceny tovarov môžeme povzbudiť zdravšie metódy prepravy a čistejšie technológie.“

 

V správe sa uvádza, že náklady za znečistenie ovzdušia len samotnými kamiónmi vyjdú v európskych krajinách ročne na 43 až 46 miliárd eur. To znamená takmer polovicu z približne 100 miliárd eur za zanečistenie ovzdušia všetkými druhmi dopravy.

 

Karcinogénne výfuky

Hoci sa znečistenie ovzdušia v Európe v posledných rokoch značne Opens external link in new windowznížilo, v niektorých častiach Európy sú kamióny hlavným prispievajúcim faktorom. NAFTA NAFTA je skratka pre Severoamerickú dohodu o voľnom obchode, čo je obchodná dohoda o zóne voľného obchodu medzi Spojenými štátmi, Kanadou a Mexikom.viac na www.EuropskaUnia.sk » ktorú väčšina ťažkých nákladných áut používa ako palivo, znečisťuje ovzdušie po prepočítaní na kilometer jazdy viac ako napríklad benzín. V júni 2012 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), ktorá je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), „na základe dostatočných dôkazov“ Opens external link in new windowzaradila emisie z výfuku dieselových motorov  do zoznamu karcinogénov.

 

Z analýzy EEA vyplýva, že kamióny sú zodpovedné za 40-50 % emisií oxidov dusíka z cestnej dopravy v skúmaných krajinách. Autori sa venovali oxidom dusíka a jemným prachovým časticiam (PM2,5), ktoré okrem iného spôsobujú respiračné či kardiovaskulárne ochorenia.

 

Najvyššie náklady – hornaté vnútrozemské štáty

Vyššie externé náklady na kilometer sa vyskytujú vo vnútrozemských štátoch, s vysokou hustotou obyvateľstva. Naopak najnižšie externí náklady za znečistenie sa zaznamenalo v krajinách, kde sa emisie môžu rozptýliť nad šírim morom. Ďalším zhoršujúcim faktorom je hornatosť krajiny -znečistené ovzdušie sa často zachytí medzi pohoriami, čím je obyvateľstvo ešte viac vystavené súvisiacim zdravotným rizikám.

 

V niektorých európskych krajinách sú tak externé náklady znečistenia kamiónmi až 16-krát vyššie než v iných. Najvyššie sú vo Švajčiarsku(€0,12/kilometer pre emisnú triedu EURO III kamiónov s hmotnosťou 12–14 ton), ďalej v Luxembursku, Nemecku, Rumunsku, Taliansku a Rakúsku. Na Slovensku a v ČR sa pohybujú okolo €0,6/km. Najnižšie škody na kvalite ovzdušia spôsobujú na Cypre, Malte a vo Fínsku.

 

Výška týchto externých nákladoch tiež závisí od hustoty obyvateľstva, preto autori štúdie najvyššie náklady zaznamenali v prípade Zürichu, Bukurešti, Milána, nemeckého Porýnia a Barcelony.

 

Ďalším významným faktorom je vek nákladného vozidla. Pri novších kamiónoch triedy EURO IV a V sa tieto externé náklady na rovnakých prepravných koridoroch znižujú o 40-60 %.

 

Spievajúci komisár  (video)

Janez Potočnik sa rozhodol upriamiť pozornosť na znečistenie ovzdušia spôsobené dopravou aj pripojením sa k výzve Hodiny Zeme. Tú si si po celom svete pripomínajú najmä zhasnutím svetiel a tento rok pripadá na 23. marca.

 

Oznámil, že ak 1000 ľudí prestane najmenej na týždeň používať automobil, skomponuje a  zaspieva vlastnú pieseň pred rovnakým množstvom ľudí. „Viem, neznie to ako veľa, ale ak dostatok z nás urobí malé kroky, urobíme tým veľký skok vpred. Veľmi dôležitým prvým krokom je zamyslieť sa nad tým, aké dopady majú naše denné rozhodnutia na životné prostredie a našu každodennú kvalitu života,“ uviedol. K jeho výzve sa môžu pripojiť aj ne-motoristi, ak presvedčia priateľa, aby svoje auto nepoužíval.

 

Komisárov syn je v Slovinsku známym raperom a podľa slov ďalších komisárov je Potočnik známy spievaním na súkromných  podujatiach  EK. Hudobný doprovod by mu mohol robiť jeho samotný hovorca Joe Hennon, ktorý je gitaristom v keltskej folkovej skupine Shantalla.

Hoci niektorí môžu pochybovať o tom, či im stojí za to obetovať pohodlnosť vlastného auta za šancu počuť komisára Potočnika spievať, podľa slov jeho hovorcu „veríme, že šudí presvedčí faktor zvedavosti“.

 

Tony Long z environmentálnej organizácie WWF pochválil komisára za to, že sa k iniciatíve pripojil. „V nasledujúcich týždňoch očakávame, že sa pripoja ďalší kľúčoví lídri EÚ a verejne demonštrujú svoju podporu,“ dodal pre EurActiv.

- See more at: http://www.euractiv.sk/#sthash.B5aKarwj.zwh8yqb8.dpuf

 

zdroj: euractiv.sk, foto kamióny, zápcha na ceste, TASR